ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสุขภาพครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 (อ่าน 7874) 12 ก.ย. 57
โรงเรียนคืนความสุขให้นักเรียนด้วยระบบดูแลฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 5 กันยายน 2557 (อ่าน 7669) 06 ก.ย. 57
ร่วมพิธีรับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ วันที่ 4 กันยายน 2557 (อ่าน 8387) 06 ก.ย. 57
การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โครงการธรรมสัญจร วันที่ 3 ก.ย. 57 (อ่าน 8078) 05 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือภาษาจีน ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ย. 57 (อ่าน 7774) 05 ก.ย. 57
ผู้บริหารและครูการเงินพัสดุเข้ารับการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ วันที่ 24 ส.ค. 57 (อ่าน 7548) 28 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นม.1 เข้ารับการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต วันที่ 25 ส.ค. 57 (อ่าน 7857) 28 ส.ค. 57
งานวันอาเซียน (ASEAN DAY) ของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 (อ่าน 7958) 20 ส.ค. 57
พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (อ่าน 7904) 19 ส.ค. 57
แนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (อ่าน 7625) 15 ส.ค. 57
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 8007) 15 ส.ค. 57
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารฯ ถวายพระพรและงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (อ่าน 7897) 12 ส.ค. 57
พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประจำปี 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 7944) 12 ส.ค. 57
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 7730) 06 ส.ค. 57
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 7717) 06 ส.ค. 57
การเปิดใช้ประโยชน์อาคารเอนกประสงค์(โดม)โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 11804) 14 ก.ค. 57
เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557(Thailand Research Expo 2014)" (อ่าน 7550) 14 ก.ค. 57
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง ขยะทะเล โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ (อ่าน 7581) 09 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2557 (อ่าน 7644) 09 ก.ค. 57
วันสุนทรภู่ประจำปี 2557 (อ่าน 7668) 09 ก.ค. 57
การประชุมปฏิรูปประเทศไทย: การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ (อ่าน 7557) 09 ก.ค. 57
สมาคมนักเรียนเก่าฯ และสมาคมครูฯของโรงเรียนร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 61 ปี (อ่าน 7637) 02 ก.ค. 57
วันไหว้ครูประจำปี 2557 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันพฤหัสที่ 26 มิถุนายน 2557 (อ่าน 7770) 02 ก.ค. 57
นักเรียนชั้นม.1 และม. 4 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7595) 13 มิ.ย. 57
การประชุมและปฐมนิเทศครูจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 (อ่าน 7799) 10 มิ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ุวันที่ 6 มิถุนายน 2557 (อ่าน 7648) 09 มิ.ย. 57
เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมค่ายข้าวปี 2557 รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 7703) 01 มิ.ย. 57
ศูนย์การบินทหารบกจัดอบรมโครงการเยาวชนรักชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 27-29 พ.ค.57 (อ่าน 7739) 29 พ.ค. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (อ่าน 7600) 29 พ.ค. 57
ต้อนรับครูจีนครู LiuPei มาสอนภาษาจีนปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7778) 28 พ.ค. 57
ตำรวจสันติบาล จ.ลพบุรี จัดอบรมนักเรียนโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 7752) 27 พ.ค. 57
นักเรียนเข้าอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 19-21 พ.ค. 2557 (อ่าน 8248) 26 พ.ค. 57
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ รับมอบแทบเล็ตที่สำนักงานประถมศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 7490) 26 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7655) 24 พ.ค. 57
การประชุมพัฒนาบุคลากรครูของจังหวัดลพบุรี (อ่าน 7670) 13 พ.ค. 57
เทศบาลตำบลเขาพระงามจัด English Camp ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2557 (อ่าน 7861) 04 เม.ย. 57
การศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 (อ่าน 7866) 30 มี.ค. 57
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557 (อ่าน 7769) 30 มี.ค. 57
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7780) 08 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7782) 05 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูส่งครูจีนเดินทางกลับประเทศจีน วันที่ 3 มีนาคม 2557 (อ่าน 7580) 05 มี.ค. 57
ยินดีกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงสอบโควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (อ่าน 7706) 03 มี.ค. 57
ยินดีกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ (อ่าน 7834) 24 ก.พ. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยผ่านการประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝันฯ (อ่าน 7890) 20 ก.พ. 57
งานนิทรรศการ "เปิดบ้านสู่การเรียนรู้" ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 7873) 20 ก.พ. 57
คณะกรรมการมาประเมินเพื่อรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ (อ่าน 7618) 19 ก.พ. 57
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7675) 26 ม.ค. 57
โครงงานอาชีพ นำเสนอเรื่อง "น้ำหมึก..ลดโลกร้อน" งานนิทรรศการวิชาการฯ (อ่าน 7866) 24 ม.ค. 57
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปอย่างกระทันหันของครูชนินทร์ ก้องแดนไพร (อ่าน 8040) 20 ม.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับกระเช้าของขวัญและกล่าวให้พรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2557 (อ่าน 7686) 07 ม.ค. 57