ข่าวประชาสัมพันธ์
ในหลวงพระราชทานส.ค.ส.และพรปีใหม่ 2557 ขอให้นึกถึงส่วนรวม (อ่าน 7800) 03 ม.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 (อ่าน 7817) 27 ธ.ค. 56
ครูใหม่ย้ายมาสอนที่โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 7727) 25 พ.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศไปรับครูจีน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (อ่าน 7700) 03 พ.ย. 56
คำสอนสมเด็จพระสังฆราช (อ่าน 9085) 02 พ.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 (อ่าน 7700) 10 ต.ค. 56
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน วันที่ 30 กันยายน 2556 (อ่าน 7905) 03 ต.ค. 56
งานแสดงมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 (อ่าน 7877) 21 ก.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ก.ย. 56 (อ่าน 7783) 17 ก.ย. 56
ทีมงาน Miracle of Life มาบันทึกเทปการจัดกิจกรรมโครงการพลังวัยใสฯ วันที่ 2 กันยายน 2556 (อ่าน 7781) 04 ก.ย. 56
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลพบุรี มอบของรางวัล (อ่าน 7751) 30 ส.ค. 56
กลุ่มพลังวัยใส หัวใจจิตอาสา จากพี่สู่น้อง ของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นตัวแทนจังหวัด (อ่าน 7815) 27 ส.ค. 56
อาเศียรวาทราชสดุดีองค์ราชินี (อ่าน 7985) 12 ส.ค. 56
งานนิทรรศการวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2556 (อ่าน 10737) 07 ส.ค. 56
ถ้วยรางวัลการแข่งขันวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 9190) 30 ก.ค. 56
ยินดีกับ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2556 ครูกัญกร แสงวิทยาประทีป (อ่าน 8115) 14 ก.ค. 56
ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) คนใหม่ ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู (อ่าน 8141) 30 มิ.ย. 56
ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) คนใหม่ ครูสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร (อ่าน 8011) 30 มิ.ย. 56
เชิญชวนแข่งขันวิ่งสู่ชีวิตใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 3 สิงหาคม 2556 (อ่าน 7965) 28 มิ.ย. 56
คณะครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ จ.นครนายก มาดูงาน วันที่ 5 ก.ค. 2556 (อ่าน 7781) 28 มิ.ย. 56
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 (อ่าน 7861) 25 มิ.ย. 56
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี จัดงานอาเซียนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก วันที่ 25 มิ.ย. 255 (อ่าน 7755) 17 มิ.ย. 56
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 (อ่าน 7752) 17 มิ.ย. 56
วันสถาปนาครบรอบ 60 ปี โคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 24 มิถุนายน 2556 (อ่าน 7732) 14 มิ.ย. 56
วันไหว้ครู ประจำปี 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 (อ่าน 7728) 14 มิ.ย. 56
การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องและนักดนตรี (อ่าน 7789) 14 มิ.ย. 56
ปี 2556 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 7775) 14 มิ.ย. 56
การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 7831) 14 มิ.ย. 56
Fanpage กิจกรรมโรงเรียนโคกกะเทียม (อ่าน 8268) 23 พ.ค. 56
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 7912) 18 เม.ย. 56
ราตรี เหลือง-ดำ'56 (อ่าน 8255) 19 ธ.ค. 55
ทักษะวิชาการที่ระยองและข่าวสารถึงครู (อ่าน 7989) 19 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 8356) 25 พ.ย. 55
อบรม ความรู้งานสารบรรณ (อ่าน 8216) 09 ต.ค. 55
ดูผลการเรียน (อ่าน 8686) 09 ต.ค. 55
ประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (อ่าน 8143) 14 ก.ย. 55
ความรู้จากการประชุมสัมมนาของคุณครู (อ่าน 8235) 06 ก.ย. 55
โฉมใหม่ สมาคมนักเรียนเก่า (อ่าน 8339) 26 ส.ค. 55
นายกสมาคมนักเรียนเก่า (อ่าน 8063) 22 มิ.ย. 55
คืนสู่เหย้าครูเก่าโคกกะเทียมครั้งที่ ๒ (อ่าน 8000) 18 มิ.ย. 55
รับการประเมินภายนอก (อ่าน 8357) 25 ม.ค. 55