ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการเปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 
 
*****ประกาศ*****
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน 
ปีการศึกษา 1/2564 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
 
โดยเลื่อนจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 
เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
 
เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของของโรคโควิด19 
อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมถึงกระทบต่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง
 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
 
 
หมายเหตุ: กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามคำสั่งรัฐบาล 
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,16:31   อ่าน 3877 ครั้ง