ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

ประกาศผลการจัดห้องเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบตัววันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น

-----------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ / ห้องเรียนทั่วไป)

มอบตัววันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น

-----------------------------------------------------

การแต่งกาย
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
(ชุดนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยหรือชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)

---------------------------------------------------------

ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และ ห้องเรียน

พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 
ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

-----------------------------------------------------

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,08:49   อ่าน 3750 ครั้ง