ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิบเอก เลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิบตำรวจตรี ณรงค์ ยศธิศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา