ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเลื่อนวันนัดรับใบ ปพ.2
ประกาศ
********
เรื่อง การรับ ปพ.2
แจ้ง นักเรียนที่ประสงค์จะรับ ปพ.2
ในวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564
 
 
 
ขอเลื่อนการรับโดยให้นักเรียนมารับในวันเปิดเทอม
ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น.
 
 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,20:55   อ่าน 3710 ครั้ง