ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดการเรียน On-Site ณ สถานศึกษา และการจัดการเรียนในรูปแบบอื่นทดแทน
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การงดเรียน ณ สถานศึกษา (On-site) 
และการจัดการเรียนรูปแบบอื่นทดแทน
***********************************
 
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานควบคุมโรค ในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี มีมติให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ทุกสังกัด
งดเปิดเรียน ณ สถานศึกษา (On-site) 
มีผลตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564 นั้น
 
โรงเรียนโคกกะเทียมได้รับทราบมติ
และขอประกาศงดการเรียน ณ สถานศึกษา (On-site) 
และจะดำเนินการจัดการเรียนในรูปแบบ On-line, On-air, On-hand 
ในระหว่าง 28 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564 ทดแทน
 
 
****************
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,07:36   อ่าน 3864 ครั้ง