ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษาที่ 1/2564
 
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site)
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
****************************
 
เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ยังไม่คลี่คลาย 
โรงเรียนจึงได้ประกาศเปิดการเรียนโดยมีรูปแบบ ดังนี้
 
1. จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ณ ที่ตั้งโรงเรียน ตามมาตรการของ ศบค.  เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และได้รับความยินยอม
2. จัดการเรียนการสอนแบบ On-line ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ และ On-hand แบบรับเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนแบบ On-site 
 
สำหรับการเปิดเรียน ณ สถานที่ตั้ง หรือ On-site แบบเต็มรูปแบบ ตามมาตรการของ ศบค. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 
 
หมายเหตุ: หากภาวะติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,11:16   อ่าน 3659 ครั้ง