ข่าวประชาสัมพันธ์
การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2558 (อ่าน 7899) 29 ต.ค. 58
การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 ต.ค. 58 (อ่าน 7846) 26 ต.ค. 58
คณะครูร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลพบุรี วันที่ 15 ต.ค. 58 (อ่าน 8160) 26 ต.ค. 58
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 7756) 24 ต.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดงานวันเกษียณ ประจำปี 2558 (อ่าน 7984) 23 ต.ค. 58
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกษียณให้โอวาทนักเรียนครั้งสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย. 58 (อ่าน 8144) 23 ต.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 (อ่าน 7899) 06 ก.ย. 58
ร่วมประชุมเรื่อง"การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต" ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) วันที่ 26 ส.ค. 58 (อ่าน 8100) 06 ก.ย. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (อ่าน 8012) 05 ก.ย. 58
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 7953) 02 ก.ย. 58
ร่วมงาน"การศึกษา สพม.๕ ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดี สานฝัน ๓H" วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 7648) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถฯ วันที่ ๑๑ สิงห (อ่าน 7860) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 8225) 07 ส.ค. 58
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.58 (อ่าน 7766) 07 ส.ค. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7781) 07 ส.ค. 58
ผอ.ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 8029) 07 ส.ค. 58
อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 58 (อ่าน 7790) 07 ส.ค. 58
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 7803) 07 ส.ค. 58
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 (อ่าน 7761) 07 ส.ค. 58
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (อ่าน 7867) 28 มิ.ย. 58
วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (อ่าน 8038) 28 มิ.ย. 58
สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 (อ่าน 7779) 09 มิ.ย. 58
การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติการสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7834) 20 พ.ค. 58
คณะครูไปประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปี 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ต จ.ระยอง (อ่าน 8093) 13 พ.ค. 58
นางกัญกร แสงวิทยาประทีป รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 (อ่าน 8288) 04 มี.ค. 58
งานนิทรรศการวิชาการ (อ่าน 8058) 19 ก.พ. 58
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 7979) 01 ก.พ. 58
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 7756) 24 ธ.ค. 57
ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรและวางพานพุ่มถวายราชสดุดี วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 (อ่าน 7902) 07 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 (อ่าน 7756) 07 ธ.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือฯ วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 (อ่าน 7771) 07 ธ.ค. 57
การแสดงของนักเรียนในงานฤดูหนาว จังหวัดลพบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (อ่าน 7906) 07 ธ.ค. 57
การแข่งขันกรีฑาเขาน้ำโจนเกมส์ ประจำปีพ.ศ.2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 7561) 07 ธ.ค. 57
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.5(จังหวัดลพบุรี จุดแข่งขันที่ 1) (อ่าน 7602) 02 ธ.ค. 57
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 7623) 02 ธ.ค. 57
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7604) 16 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 7727) 13 พ.ย. 57
ประชุมปฏิบัติการครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 (อ่าน 7529) 13 พ.ย. 57
ร่วมทำพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V STAR ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557 (อ่าน 7722) 13 พ.ย. 57
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ วัดสิริจันทรนิมิตร วันที่ 18 ต.ค. 2557 (อ่าน 7706) 13 พ.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 (อ่าน 7522) 13 พ.ย. 57
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร สพม.5 ณ ร้านอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 ก.ย.57 (อ่าน 8515) 13 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (อ่าน 7489) 13 พ.ย. 57
จัดพิธีให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 7673) 23 ก.ย. 57
การอบรม English Day Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2557 (อ่าน 7693) 23 ก.ย. 57
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 (อ่าน 7974) 23 ก.ย. 57
อบรมนักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม วันที่ 17 กันยายน 2557 (อ่าน 7609) 23 ก.ย. 57
กิจกรรมค่ายวิชาการพาเพลิน วันที่ 11 กันยายน 2557 (อ่าน 8705) 12 ก.ย. 57
ประชุมงานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ การศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 10 กันยายน 2557 (อ่าน 7779) 12 ก.ย. 57
การแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน วันที่ 9 กันยายน 2557 (อ่าน 7786) 12 ก.ย. 57