ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 1-13 มิถุนายน 2564
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ฉบับที่2)
---------------------------------------------------------------------------------
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
จึงได้เลื่อนปฏิทินวันเปิดเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมมีความรุนแรงต่อเนื่อง
 
แต่เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านรูปแบบออนไลน์โดยสามารถเรียนรู้จากที่พักอาศัยของนักเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 1/2564 นี้
โดยเริ่มเปิดการเรียนรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 
 
ตามประกาศและตารางที่แนบมาท้ายประกาศนี้
---------------------
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,09:36   อ่าน 3809 ครั้ง