ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ 19 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2564
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1/2564
******************************************
 
 
ตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย 
ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน
และกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร
 
 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จึงจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชย ในรูปแบบออนไลน์ (On-line)
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน - 3 ตุลาคม 2564 (ตามตารางท้ายแนบประกาศ)
 
 
จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน 
ให้ความควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าเรียนตามประกาศดังกล่าว
*********
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,11:12   อ่าน 4597 ครั้ง