ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับหนังสือและใบงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การรับหนังสือและใบงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 
**********************************************************************************************
 
 
เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงมีการเลื่อนวันเวลาเปิดเทอมในปีการศึกษา 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงจะจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีออนไลน์ (Online) และมอบหมายใบงาน (On hand) ในช่วงระยะเวลาวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเพื่อนัดหมายการรับหนังสือเรียนและใบงานในแต่ละระดับชั้นดังนี้
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ให้มารับหนังสือและใบงานในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ให้มารับหนังสือและใบงานในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6    ให้มารับหนังสือและใบงานในวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองมาตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
 
 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
 
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,07:47   อ่าน 3605 ครั้ง