ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 19-30 กรกฎาคม 2564

 

 

ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 19-30 กรกฎาคม 2564

***********************************

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง 

และจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยอ้างถึงหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ด่วนที่สุด ที่ ศธ02106/ว1367 เรื่องการเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น 

ได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการเปิดหรือปิดสถานศึกษาแบบ On-site 

ซึ่งทางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ 

จึงขอประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ On-site 

และจะดำเนินการจัดการเรียนในรูปแบบ On-line, On-air, On-hand

ในระหว่าง 19 - 30 กรกฎาคม 2564 เป็นการทดแทน

 

****************

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2564,13:02   อ่าน 3885 ครั้ง