ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 2-31 สิงหาคม 2564
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 2-31 สิงหาคม 2564
 
***********************************
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง
และจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี จึงได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ
 
 
จึงขอประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ On-site
และให้ดำเนินการจัดการเรียนในรูปแบบ On-line, On-air, On-hand
ในระหว่าง 2 - 31 สิงหาคม 2564 เป็นการทดแทน
 
 
 
****************
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,17:33   อ่าน 3948 ครั้ง