ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกรีฑาเขาน้ำโจนเกมส์ ประจำปีพ.ศ.2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 447) 07 ธ.ค. 57
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 456) 02 ธ.ค. 57
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.5(จังหวัดลพบุรี จุดแข่งขันที่ 1) (อ่าน 480) 02 ธ.ค. 57
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 506) 16 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 552) 13 พ.ย. 57
ประชุมปฏิบัติการครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 (อ่าน 421) 13 พ.ย. 57
ร่วมทำพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V STAR ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557 (อ่าน 463) 13 พ.ย. 57
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ วัดสิริจันทรนิมิตร วันที่ 18 ต.ค. 2557 (อ่าน 511) 13 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (อ่าน 405) 13 พ.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 (อ่าน 437) 13 พ.ย. 57
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร สพม.5 ณ ร้านอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 ก.ย.57 (อ่าน 874) 13 พ.ย. 57
จัดพิธีให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 508) 23 ก.ย. 57
การอบรม English Day Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2557 (อ่าน 481) 23 ก.ย. 57
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 (อ่าน 615) 23 ก.ย. 57
อบรมนักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม วันที่ 17 กันยายน 2557 (อ่าน 466) 23 ก.ย. 57
กิจกรรมค่ายวิชาการพาเพลิน วันที่ 11 กันยายน 2557 (อ่าน 1332) 12 ก.ย. 57
ประชุมงานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ การศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 10 กันยายน 2557 (อ่าน 598) 12 ก.ย. 57
การแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน วันที่ 9 กันยายน 2557 (อ่าน 517) 12 ก.ย. 57
การตรวจสุขภาพครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 (อ่าน 615) 12 ก.ย. 57
โรงเรียนคืนความสุขให้นักเรียนด้วยระบบดูแลฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 5 กันยายน 2557 (อ่าน 574) 06 ก.ย. 57
ร่วมพิธีรับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ วันที่ 4 กันยายน 2557 (อ่าน 976) 06 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือภาษาจีน ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ย. 57 (อ่าน 529) 05 ก.ย. 57
การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โครงการธรรมสัญจร วันที่ 3 ก.ย. 57 (อ่าน 683) 05 ก.ย. 57
นักเรียนชั้นม.1 เข้ารับการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต วันที่ 25 ส.ค. 57 (อ่าน 548) 28 ส.ค. 57
ผู้บริหารและครูการเงินพัสดุเข้ารับการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ วันที่ 24 ส.ค. 57 (อ่าน 442) 28 ส.ค. 57
งานวันอาเซียน (ASEAN DAY) ของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 (อ่าน 723) 20 ส.ค. 57
พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (อ่าน 632) 19 ส.ค. 57
แนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (อ่าน 490) 15 ส.ค. 57
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 605) 15 ส.ค. 57
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารฯ ถวายพระพรและงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (อ่าน 614) 12 ส.ค. 57
พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประจำปี 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 613) 12 ส.ค. 57
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 548) 06 ส.ค. 57
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 596) 06 ส.ค. 57
เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557(Thailand Research Expo 2014)" (อ่าน 447) 14 ก.ค. 57
การเปิดใช้ประโยชน์อาคารเอนกประสงค์(โดม)โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 1979) 14 ก.ค. 57
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง ขยะทะเล โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ (อ่าน 421) 09 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2557 (อ่าน 427) 09 ก.ค. 57
การประชุมปฏิรูปประเทศไทย: การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ (อ่าน 447) 09 ก.ค. 57
วันสุนทรภู่ประจำปี 2557 (อ่าน 429) 09 ก.ค. 57
สมาคมนักเรียนเก่าฯ และสมาคมครูฯของโรงเรียนร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 61 ปี (อ่าน 446) 02 ก.ค. 57