ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาเศียรวาทราชสดุดีองค์ราชินี (อ่าน 682) 12 ส.ค. 56
งานนิทรรศการวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2556 (อ่าน 3018) 07 ส.ค. 56
ถ้วยรางวัลการแข่งขันวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 1333) 30 ก.ค. 56
ยินดีกับ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2556 ครูกัญกร แสงวิทยาประทีป (อ่าน 770) 14 ก.ค. 56
ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) คนใหม่ ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู (อ่าน 627) 30 มิ.ย. 56
ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) คนใหม่ ครูสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร (อ่าน 605) 30 มิ.ย. 56
เชิญชวนแข่งขันวิ่งสู่ชีวิตใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 3 สิงหาคม 2556 (อ่าน 837) 28 มิ.ย. 56
คณะครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ จ.นครนายก มาดูงาน วันที่ 5 ก.ค. 2556 (อ่าน 641) 28 มิ.ย. 56
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 (อ่าน 661) 25 มิ.ย. 56
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี จัดงานอาเซียนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก วันที่ 25 มิ.ย. 255 (อ่าน 598) 17 มิ.ย. 56
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 (อ่าน 615) 17 มิ.ย. 56
วันสถาปนาครบรอบ 60 ปี โคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 24 มิถุนายน 2556 (อ่าน 671) 14 มิ.ย. 56
วันไหว้ครู ประจำปี 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 (อ่าน 649) 14 มิ.ย. 56
การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องและนักดนตรี (อ่าน 655) 14 มิ.ย. 56
ปี 2556 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 622) 14 มิ.ย. 56
การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 677) 14 มิ.ย. 56
Fanpage กิจกรรมโรงเรียนโคกกะเทียม (อ่าน 1091) 23 พ.ค. 56
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 683) 18 เม.ย. 56
ราตรี เหลือง-ดำ'56 (อ่าน 1177) 19 ธ.ค. 55
ทักษะวิชาการที่ระยองและข่าวสารถึงครู (อ่าน 829) 19 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 1112) 25 พ.ย. 55
อบรม ความรู้งานสารบรรณ (อ่าน 1051) 09 ต.ค. 55
ดูผลการเรียน (อ่าน 1671) 09 ต.ค. 55
ประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1046) 14 ก.ย. 55
ความรู้จากการประชุมสัมมนาของคุณครู (อ่าน 1041) 06 ก.ย. 55
โฉมใหม่ สมาคมนักเรียนเก่า (อ่าน 1157) 26 ส.ค. 55
นายกสมาคมนักเรียนเก่า (อ่าน 899) 22 มิ.ย. 55
คืนสู่เหย้าครูเก่าโคกกะเทียมครั้งที่ ๒ (อ่าน 944) 18 มิ.ย. 55
รับการประเมินภายนอก (อ่าน 1255) 25 ม.ค. 55