ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632518
Page Views 2269749
ลิ้งค์น่าสนใจ












ประกาศสอบราคา
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเอมอร ลาวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร
ครู คศ.3

นายอธิคม เดชมา
ครู คศ.3

นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ครู คศ.3

นางสาวปาณนาถ จันทร์สุเทพ
ครู คศ.3

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2

นายทิวากร พวงภู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง