ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ลักษณะโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศรัณยา รมยเวศม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทนา วิลังคะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรังสิญา ทองมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิสสรณ์ กาดำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายคริสเตียน แอลเดรท เอ็น คายาส
ครูต่างชาติ

นายฮวง ซิง เบน
ครูต่างชาติ