ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632504
Page Views 2269735
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ลักษณะโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ครู คศ.3

นางศรัณยา รมยเวศม์
ครู คศ.3

นางมณฑา ศิริมงคล
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ครู คศ.3

นางชุติญา วิลังคะ
ครู คศ.3

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1

นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์
ครูอัตราจ้าง

Miss Zhang Shixia
ครูต่างชาติ

Miss Zhang Rongju
ครูต่างชาติ

Mr.Maverick Shawn Bendaniilo
ครูต่างชาติ