ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632505
Page Views 2269736
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
สนับสนุนการสอน

นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางรัตนา มั่งสุข
ครู คศ.3

นางบังอร แย้มชุมพร
ครู คศ.3

นส.จิตรสุดา ศรีชมภู
ครู คศ.2

นางกัญณนันพัทธ ซื่อสัตย์
อัตราจ้าง

นางสาวสุณิสา พรหมชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ