ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632538
Page Views 2269769
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญเรือน ภูมิวัฒนะ
ครู คศ.3

นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ใจกว้าง
ครู คศ.3

นางสุพิชญา พรหมเมศ
ครู คศ.2

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2