ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632513
Page Views 2269744
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ครู คศ.4

นายวิฑูรย์ มูลดี
ครู คศ.3

นางภัทรพร มั่งคั่ง
ครู คศ.2

นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ครู คศ.3

นางภิรมย์ บุญขยาย
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้า
ครู คศ.3