ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632519
Page Views 2269750
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชรี ผะอบเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ เดชมา
ครู คศ.3

นางพิสิณี ยี่โถขาว
ครู คศ.3

นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ครู คศ.3

นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3