ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดทำโครงการงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ฯลฯ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1073 ครั้ง