ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ฯ ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยให้สมาชิกยุวกาชาดจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 2 ตลอดจนจัดให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม วันที่ 27ม.ค.2558
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 923 ครั้ง