ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือฯ วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ลูกเสืออากาศ เนตรนารีและยุวกาชาด ณ บริเวณโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยกำหนดพื้นที่ให้รับผิดชอบ ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2557,17:02   อ่าน 736 ครั้ง