ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลพบุรี วันที่ 15 ต.ค. 58
ส.อ.เลอพงศ์  ยังเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ.ลพบุรี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างจำนวน 6 ตัวและสัตว์ป่าอีก 461ตัวคืนสู่ธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี วันที่ 15 ต.ค. 2558 
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2558,00:00   อ่าน 4615 ครั้ง