ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยพร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษาดูงานโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนฝางพิทยาคม อ.สระใคร้ จ.หนองคาย และศึกษาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วัดป่าภูก้อน ฯลฯ และวัฒนธรรมเพื่อนบ้านประเทศลาว ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2558 ในโอกาสนี้คณะครูได้แสดงมุทิตาคารวะผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2558 ด้วย 
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2558,00:01   อ่าน 4392 ครั้ง