ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 และนักเรียนที่รับเข้าใหม่ทุกคน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม Classroom Meeting ในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทั้งด้านการเรียน และความประพฤติได้ทันต่อเหตุการณ์ 
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,05:26   อ่าน 834 ครั้ง