ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2565 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2565 ทุกระดับชั้น
นำโดย ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกล่าวเปิดกิจกรรม
ร่วมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะแจ้งข่าวสาร
ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนแต่ละครอบครัว

*****
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,19:04   อ่าน 361 ครั้ง