ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดย
โดยได้มีการประกวดจัดป้ายนิเทศ ประกวดคำขวัญ ประกวดวาดภาพ และมีการนำเสนอให้ความรู้ที่หน้าเสาธง
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนให้ความสำคัญต่อการงดสูบบุหรี่ที่เป็นภัยต่อสุขภาพและสังคม 
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,23:45   อ่าน 264 ครั้ง