ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต้อนรับครูวิรุฟห์รัตน์ ด้วงพรหม
กิจกรรมต้อนรับครูวิรุฟห์รัตน์ ด้วงพรหม
โรงเรียนหนองม่วงวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี และคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบคุณครูวิรุฬรัตน์ ด้วงพรม ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยมีท่านผู้อำนวยการฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,19:15   อ่าน 67 ครั้ง