ภาพกิจกรรม
ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าศึกษาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ได้มีกิจกรรมและนิทรรศการความรู้ด้านศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,13:11   อ่าน 155 ครั้ง