ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยผู้แทนสาธารณสุข ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษานิเทศก์ โดย ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
เวลา 13:00 น. 
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2564,13:13   อ่าน 229 ครั้ง