ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA (Performance Agreement)
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย ศน. อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,21:57   อ่าน 775 ครั้ง