ภาพกิจกรรม
การเข้ารับการฉีดวัคซีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 09.30 – 10.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
โดยมีนักเรียนลงทะเบียน 216 คน รับวัคซีน 201 คน
รอบที่ 2 ลงทะเบียนรวม 93 คน  (เข็ม 1)
รับวัคซีน วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 09.30 – 10.30 น
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,21:46   อ่าน 436 ครั้ง