ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,16:04   อ่าน 398 ครั้ง