ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและคณะ
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 
ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งนำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและคณะ ที่ให้การออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามผลในการฉีดวัคซีนของนักเรียน และความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,17:00   อ่าน 195 ครั้ง