ภาพกิจกรรม
การเข้ารับการฉีดวัคซีนของนักเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
มียอดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ดังนี้
ระดับชั้น ม.ต้น มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 280 คน
แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน รวม  216  คน
มาฉีดจริง   206  คน ไม่มาฉีด  10  คน 

ระดับชั้น ม.ปลาย มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 170 คน
แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน รวมจำนวน  131  คน
มาฉีดจริง  124 คน ไม่มาฉีด 7  คน

-ข้อมูลจากงานอนามัยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย-
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,10:41   อ่าน 112 ครั้ง