ภาพกิจกรรม
กิจกรรมธารน้ำใจสู่ลูกเหลือง-ดำที่ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย มูลนิธิการศึกษาโคกกะเทียมวิทยาลัยและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย นำโดย ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมบริจาคธารน้ำใจสู่ลูกเหลือง-ดำ ที่ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 คน
 
 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2564,17:07   อ่าน 178 ครั้ง