ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย นำโดย ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ได้จัดสรรงบประมาณจากรายได้สถานศึกษาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนเดิมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับ 1-5 เพื่อเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อในโครงการ้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ ทุนละ 1,500 บาท

โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวสุคนธรส ตริตรอง
2. นางสาวอัญชิสา จงรักภักดี
3. นางสาวชนากานต์ แฝงธานี
4. นายภัทรกร ศรีสุนทร
5. นางสาวทิติมา ดาลา

****ประกาศมอบทุน****
ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2564,12:36   อ่าน 144 ครั้ง