ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สภานักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงเรียน

สภานักเรียน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่สภานักเรียนและเป็นไปตามนโยบายการทำงานที่ได้ประกาศไว้


 
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,20:54   อ่าน 69 ครั้ง