ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานผ้าป่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

งานผ้าป่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

      ด้วยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สมาคมครูเก่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ชมรมครูเก่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ได้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาและจ้างบุคลากรด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ในวันสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,18:16   อ่าน 377 ครั้ง