ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเรียนเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอพียง โดยจัดฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้และ ครูนักเรียน เข้าร่วมการประเมิน
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,08:42   อ่าน 1254 ครั้ง