ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รับโล่รางวัล "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11" 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลงานที่ได้เกิดจากการจัดการศึกษาด้วยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการศึกษาและปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ตามแนวววิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,22:38   อ่าน 72 ครั้ง