ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
วัน ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คณะครู และนักเรียนแกนนำด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมอบรมและฝึกฝนทักษะการพูดนำเสนอ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนปิยะบุตร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้แนะนำและให้ความรู้
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,19:18   อ่าน 404 ครั้ง