ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมวิชาการ
วันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเข้าร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2563,13:34   อ่าน 459 ครั้ง