ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สนง.ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 150,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เงินบริจาคและดำเนินการเอง