ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สวัสดิการและประกันชีวิต
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 18/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 2461646
Page Views 3316411
ลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารการเงิน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ม่วงค่อม ชัยบาดาล 0 3664 3269
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก ท่าวุ้ง 655403
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บ้านชี บ้านหมี่ 489114/489400
4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สนามแจง บ้านหมี่ 036471031
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา งิ้วราย เมืองลพบุรี 036-781052
6 โรงเรียนพระนารายณ์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี 036-413111
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี 036-486333 / 036-486622