ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ประกาศ
ให้นักเรียนและผู้ปกครองดำเนินการดังนี้
 
1.ตรวจสอบรายชื่อการจบการศึกษา 2564 จากประกาศนี้
2.หากนักเรียนไม่มีรายชื่อให้ผู้ปกครองมาประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
3. หากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ครูที่ปรึกษา
4. นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศ ให้มารับเอกสารปพ.1 และ ปพ.2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดย มาตามเวลาดังนี้ 
 
ม.3/1 เวลา 09.00 น.
ม.3/2 เวลา 10.00 น.
ม.3/3,3/4 ,ม.6/1 เวลา 11.00 น.
 
ม.6/2, 6/3 เวลา 11.45น.
ขอให้นักเรียนมาตามเวลาที่กำหนด
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,08:23   อ่าน 961 ครั้ง