แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
https://drive.google.com/file/d/1lZqeOJC2_z-SYK_kE9jcfOesJ8eml42e/view?usp=sharing